Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.49, nr 1 = 531 (1993)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Czym jest polska racja stanu wobec aktualnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych? - wystąpienie sejmowe ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego - Warszawa, 21 stycznia 1993 r. ; 2. Wystąpienie premier RP Hanny Suchockiej w Chatham House - Londyn, 3 marca 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BIAŁORUSIĄ : 3. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - Warszawa, 23 czerwca 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A IRANEM : 4. Program wymiany kulturalnej i naukowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu - Warszawa, 7 stycznia 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 5. Protokół o utworzeniu Komitetu Konsultacyjnego prezydentów Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej - Kijów, 12 stycznia 1993 r. ; 6. Wspólny komunikat ogłoszony podczas wizyty premier RP Hanny Suchockiej na Ukrainie - Kijów, 12 stycznia 1993 r. -- NATO : 7. Dokument dotyczący wspólnych misji pokojowych przyjęty przez ambasadorów zainteresowanych Państw przy Kwaterze Głównej NATO - Bruksela, 15 marca 1993 r. ; 8. Oświadczenie przyjęte przez ministrów obrony na spotkaniu w Kwaterze Głównej NATO - Bruksela, 29 marca 1993 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 9. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Rzym, 4 listopada 1950 r. ; 10. Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi - Madryt, 21 maja 1980 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 11. Deklaracja ministrów spraw zagranicznych o współpracy społeczności zamieszkujących obszar Euroregionu Karpackiego - Debreczyn, 14 lutego 1993 r. ; 12. Porozumienie o utworzeniu związku międzyregionalnego "Euroregion Karpacki" - Debreczyn, 14 lutego 1993 r. ; 13. Wystąpienie sejmowe ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego dotyczące Euroregionów - Warszawa, 3 marca 1993 r. ; 14. Raport Komitetu Wysokich Przedstawicieli z pierwszego roku działalności Rady przedstawiony na 2-ej sesji ministerialnej Rady Państw Bałtyckich - Helsinki, 16 marca 1993 r. ; 15. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego wygłoszone podczas debaty generalnej 2-ej sesji ministerialnej Rady Państw Bałtyckich - Helsinki, 16-17 marca 1993 r. ; 16. Komunikat z 2-ej sesji ministerialnej Rady Państw Bałtyckich - Helsinki, 17 marca 1993 r. ; 17. Deklaracja przyjęta na wiosennej sesji ministrów spraw zagranicznych Państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Budapeszt, 22-23 marca 1993 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE : 18. Przemówienie prezydenta RP Lecha Wałęsy na posiedzeniu Sejmu - Warszawa, 21 stycznia 1993 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1993.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: