Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.49, nr 2 = 532 (1993)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Polityka zagraniczna Polski w 1993 roku - expose sejmowe ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego - Warszawa, 29 kwietnia 1993 r. ; 2. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie sytuacji w byłej Jugosławii - Warszawa, 7 maja 1993 r. ; 3. List premier RP Hanny Suchockiej do premierów Państw Wspólnoty Europejskiej oraz do przewodniczącego Komisji WE - Warszawa, 2 czerwca 1993 r. ; 4. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie szczytu kopenhaskiego - Warszawa, 23 czerwca 1993 r. -- 50 ROCZNICA POWSTANIA W WARSZAWSKIM GETCIE : 5. Przemówienie prezydenta RP Lecha Wałęsy przed Pomnikiem Bohaterów Getta - Warszawa, 19 kwietnia 1993 r. ; 6. Przemówienie premiera Państwa Izrael Icchaka Rabina na uroczystości z okazji 50-lecia powstania w Warszawskim Getcie - Warszawa, 19 kwietnia 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BRAZYLIĄ : 7. Umowa handlowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii - Brasilia, 10 maja 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ESTONIĄ : 8. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie - Tallin, 2 lipca 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A KAZACHSTANEM : 9. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy i handlu - Ałma-Ata, 14 października 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 10. Porozumienie miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie skutków wynikających z ruchów migracyjnych - Bonn, 7 maja 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 11. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy - Moskwa, 22 maja 1992 r. ; 12. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga - Warszawa, 2 października 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 13. Układ miedzy Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy - Bukareszt, 25 stycznia 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SZWAJCARIĄ : 14. Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską - Warszawa, 20 stycznia 1993 r. -- NATO : 15. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na spotkaniu Północnoatlantyckiej Rady Współpracy w sprawie współpracy w dziedzinie operacji pokojowych - Ateny, 11 czerwca 1993 r. ; 16. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na spotkaniu Północnoatlantyckiej Rady Współpracy w sprawie konfliktów regionalnych - Ateny, 11 czerwca 1993 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 17. Przemówienie premier RP Hanny Suchockiej wygłoszone podczas 44 sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - Strasburg, 13 maja 1993 r. ; 18. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na spotkaniu ministerialnym Forum Konsultacyjnego UZE w sprawie rozwoju stosunków pomiędzy UZE i partnerami konsultacji - Rzym, 20 maja 1993 r. ; 19. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na spotkaniu ministerialnym Forum Konsultacyjnego UZE w sprawie sytuacji w byłej Jugosławii - Rzym, 20 maja 1993 r. ; 20. Aide-memoire rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej do Państw Wspólnoty Europejskiej - przekazane w Brukseli 2 czerwca 1993 r. ; 21. Dokumenty z sesji Rady Europejskiej w Kopenhadze (fragmenty) - Kopenhaga, 21-22 czerwca 1993 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA : 22. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na Światowej Konferencji poświęconej prawom człowieka - Wiedeń, 15 czerwca 1993 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1993.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: