Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.49, nr 3 = 533 (1993)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy na spotkaniu z Prezydentem Republiki Francuskiej François Mitterrandem i Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Richardem von Weizsäckerem - Gdańsk, 21 września 1993 r. ; 2. Przemówienie Prezydenta Republiki Francuskiej François Mitterranda z okazji nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańsk, 21 września 1993 r. ; 3. Przemówienie Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera z okazji nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego - Gdańsk, 21 września 1993 r. ; 4. Wystąpienie Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Hanny Suchockiej w Ośrodku Studiów Wschodnich - Warszawa, 31 sierpnia 1993 r. ; 5. Oczekiwania Polski wobec Wspólnoty Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego - wypowiedź ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Skubiszewskiego podczas dyskusji Okrągłego Stołu na temat: Świat w okresie przemian - polityka odpowiedzialności - Bonn, 10 września 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 6. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjacielskich stosunkach i współpracy - Warszawa, 25 lutego 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 7. Wspólna Deklaracja Polsko-Rosyjska - Warszawa, 25 sierpnia 1993 r. ; 8. Protokół o konsultacjach między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej - Warszawa, 25 sierpnia 1993 r. ; 9. Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 25 sierpnia 1993 r. ; 10. Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki - Warszawa, 25 sierpnia 1993 r. ; 11. Dokumenty regulujące wypłatę odszkodowań obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej poszkodowanym przez wojska rosyjskie czasowo stacjonowane w Polsce - Warszawa, 16 września 1993 r. ; 12. Dokument potwierdzający zakończenie prac polsko-rosyjskiej komisji mieszanej do spraw wycofywania wojsk rosyjskich z terytorium Polski - Warszawa, 16 września 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SŁOWENIĄ : 13. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Słowenii o współpracy gospodarczej - Warszawa, 29 października 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ : 14. Konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską - Warszawa, 28 lipca 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A USA : 15. List Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Billa Clintona do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy - 4 sierpnia 1993 r. ; 16. List Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Billa Clintona do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Hanny Suchockiej w sprawie redukcji polskiego długu przez banki komercyjne - 17 września 1993 r. ; 17. Odpowiedź Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Hanny Suchockiej na list Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Billa Clintona - 18 września 1993 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 18. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Skubiszewskiego podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ - Nowy Jork, 28 września 1993 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 19. Deklaracja przyjęta podczas spotkania na szczycie państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Budapeszt, 17 lipca 1993 r. ; 20. Przemówienie Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Hanny Suchockiej wygłoszone podczas spotkania na szczycie państw Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Budapeszt, 17 lipca 1993 r. -- SZCZYT G-7 : 21. Deklaracje przyjęte na szczycie G-7 - Tokio, 7-9 lipca 1993 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA : 22. Deklaracja przyjęta na międzynarodowej Konferencji w sprawie ochrony ofiar wojny - Genewa, 1 września 1993 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1993.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: