Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.49, nr 4 = 534 (1993)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. List prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy do Sekretarza Generalnego Paktu Północnoatlantyckiego Manfreda Wörnera w sprawie członkostwa Polski w NATO - Warszawa, 1 września 1993 r. ; 2. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tragicznych wydarzeń w Moskwie - Warszawa, 3 października 1993 r. ; 3. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Skubiszewskiego dotycząca polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec NATO, zwłaszcza w związku z listem Prezydenta Rosji Borysa Jelcyna z 15 września 1993 r. do przywódców Francji, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii - Warszawa, 4 października 1993 r. ; 4. List ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego do 16 państw członkowskich NATO - Warszawa, 22 grudnia 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CHINAMI : 5. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej o stosunkach handlowych i gospodarczych - Warszawa, 13 września 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A DANIĄ : 6. Porozumienie między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Obrony Królestwa Danii w sprawie rozwoju stosunków w dziedzinie współpracy i kontaktów wojskowych - Warszawa, 18 października 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A KYRGYSTANEM : 7. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Kyrgyskiej o wzajemnej ochronie grobów i miejsc pamięci ofiar wojny i represji - Warszawa, 5 czerwca 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 8. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska - Warszawa, 25 sierpnia 1993 r. ; 9. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty - Warszawa, 25 sierpnia 1993 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 10. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych - Kijów, 12 stycznia 1993 r. -- TRÓJKĄT WEIMARSKI : 11. Wspólna deklaracja Ministrów Spraw Zagranicznych Polski, Francji i Niemiec - Warszawa, 12 listopada 1993 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 12. Deklaracja w sprawie Rosji przyjęta na Szczycie Rady Europy - Wiedeń, 8 października 1993 r. ; 13. Deklaracja Wiedeńska przyjęta na Szczycie Rady Europy - Wiedeń, 9 października 1993 r. ; 14. Przemówienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Hanny Suchockiej na Szczycie Rady Europy - Wiedeń, 9 października 1993 r. ; 15. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na Inauguracyjnym Posiedzeniu Wspólnej Komisji Parlamentarnej Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej - Warszawa, 29 listopada 1993 r. ; 16. Pro Memoria w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej - Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego, przekazane stronie greckiej w związku z objęciem przez Grecję przewodnictwa w Unii Europejskiej - Ateny, 18 grudnia 1993 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 17. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na spotkaniu Rady Ministrów KBWE - Rzym, 30 listopada 1993 r. ; 18. Decyzje Rady Ministrów KBWE: KBWE i nowa Europa - nasze bezpieczeństwo jest niepodzielne (fragmenty) - Rzym, 30 listopada - 1 grudnia 1993 r. ; 19. Dokumenty ze spotkania Rady Ministrów KBWE (fragmenty) - Rzym, 1 grudnia 1993 r. -- NATO : 20. Komunikat ze spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej - Bruksela, 2 grudnia 1993 r. ; 21. Oświadczenie przyjęte na spotkaniu Północnoatlantyckiej Rady Współpracy - Bruksela, 3 grudnia 1993 r. ; 22. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na spotkaniu Północnoatlantyckiej Rady Współpracy - Bruksela, 3 grudnia 1993 r. -- EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 23. Dokument przyjęty przez Ministrów Spraw Zagranicznych państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Debreczyn, 19-20 listopada 1993 r. -- INNE : 24. Oświadczenie przywódców gospodarczych krajów APEC w sprawie ich wizji rozwoju - Seattle, 20 listopada 1993 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1993.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: