Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.50, nr 2 = 536 (1994)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA : 1. Wniosek Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Warszawa, 5 kwietnia 1994 r. ; 2. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego wygłoszone w sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na temat wniosku Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej - Warszawa, 7 kwietnia 1994 r. ; 3. Polska w Europie Środkowej: Raport o transformacji - Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na Forum Rady Spraw Międzynarodowych - Los Angeles, 26 kwietnia 1994 r. ; 4. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka na konferencji G-7 - Warszawa, 6 maja 1994 r. ; 5. Prezentacja polskiej polityki zagranicznej w 1994 roku - Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego w sejmie - Warszawa, 12 maja 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CHORWACJĄ : 6. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy gospodarczej - Warszawa, 5 listopada 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A HISZPANIĄ : 7. Porozumienie o współpracy w dziedzinie obronności między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Królestwa Hiszpanii - Warszawa, 21 czerwca 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 8. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy w Parlamencie Litewskim - Wilno, 26 kwietnia 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 9. Porozumienie o współpracy w dziedzinie ujawniania i zwrotu dóbr kultury przemieszczanych na obszar drugiego państwa między Pełnomocnikiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą a Pełnomocnikiem Rządu Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Dziedzictwa Kulturalno-Historycznego, członkiem Państwowej Komisji do spraw Restytucji Dóbr Kultury - Warszawa, 18 maja 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ : 10. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy i wymianie informacji w niektórych sprawach dotyczących obronności - Warszawa, 16 maja 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 11. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przez wspólną granicę państwową - Kijów, 24 maja 1993 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 12. Deklaracja z Kirchbergu. Dokumenty ze Spotkania Rady Ministrów Unii Zachodnioeuropejskiej z państwami Europy Środkowej - Luksemburg, 9 maja 1994 r. ; 13. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na spotkaniu Rady Ministrów Unii Zachodnioeuropejskiej z państwami Europy Środkowej - Luxemburg, 9 maja 1994 r. ; 14. Dokument końcowy Konferencji Inauguracyjnej w sprawie Paktu o stabilności w Europie - Paryż, 27 maja 1994 r. ; 15. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego wygłoszone na Konferencji Inauguracyjnej w sprawie Paktu o stabilności w Europie - Paryż, 26 maja 1994 r. -- NATO : 16. Oświadczenie ze spotkania ministrów obrony w Kwaterze Głównej NATO - Bruksela, 25 maja 1994 r. ; 17. Dokumenty ze spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej - Stambuł, 9 czerwca 1994 r. ; 18. Oświadczenie ze spotkania Północnoatlantyckiej Rady Współpracy - Stambuł, 10 czerwca 1994 r. ; 19. Komunikat Komitetu Planowania Obronnego i Grupy Planowania Jądrowego - Bruksela, 24 maja 1994 r. ; 20. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przystąpienia Federacji Rosyjskiej do Partnerstwa dla Pokoju - Warszawa, 22 czerwca 1994 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 21. Komunikat z 3. sesji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego - Tallin, 24-25 maja 1994 r. -- INNE : 22. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy wygłoszone podczas uroczystości zakończenia działalności rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa - Poznań, 20 czerwca 1994 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1994.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: