Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.50, nr 3 = 537 (1994)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 1. Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii o dwustronnej współpracy wojskowej - Warszawa, 31 sierpnia 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 2. Polsko-Niemieckie oświadczenie w sprawie poprawy sytuacji na przejściach granicznych - Warszawa-Bonn, 5 września 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 3. Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji - Kraków, 22 lutego 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI : 4. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z okazji oficjalnego obiadu na cześć Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Williama J. Clintona - Warszawa, 6 lipca 1994 r. ; 5. Przemówienie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Williama J. Clintona wygłoszone w Sejmie i w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 7 lipca 1994 r. ; 6. Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki - Waszyngton, 21 marca 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A TURCJĄ : 7. Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Tureckiej o współpracy w dziedzinie techniki i przemysłu obronnego - Ankara, 19 lipca 1994 r. ; 8. Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Tureckiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie spraw wojskowych - Ankara, 19 lipca 1994 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 9. Deklaracja o zasadach i kierunkach partnerstwa i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w dziedzinie stosunków handlowo-gospodarczych - Łuck, 17 sierpnia 1994 r. ; 10. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o ochronie miejsc pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych - Warszawa, 21 marca 1994 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 11. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na wspólnym posiedzeniu Stałego Komitetu i Specjalnego Komitetu Forum Współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa KBWE - Wiedeń, 7 września 1994 r. -- NATO : 12. Indywidualny Program Partnerstwa między Rzecząpospolitą Polską i NATO - Warszawa-Bruksela, 5 lipca 1994 r. ; 13. Przemówienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego J. Milewskiego na forum Rady Ambasadorów NATO - Bruksela, 5 lipca 1994 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 14. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na 49. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, 27 września 1994 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 15. Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu (CEFTA) zawarta przez Republikę Czeską, Republikę Węgierską, Republikę Słowacką i Rzeczpospolitą Polską - Kraków, 21 grudnia 1992 r. ; 16. Umowa między Państwami EFTA a Rzecząpospolitą Polską - Genewa, 10 grudnia 1992 r. ; 17. Deklaracja przyjęta przez szefów rządów państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Triest, 16 lipca 1994 r. -- 50. ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO : 18. Uchwała podjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Warszawa, 6 lipca 1994 r. ; 19. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy na spotkaniu z Powstańcami Warszawskimi i uczestnikami Akcji "Burza" - Warszawa, 29 lipca 1994 r. ; 20. Przemówienia wygłoszone podczas uroczystości upamiętniającej pięćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - Warszawa, 1 sierpnia 1994 r. -- INNE : 21. Wystąpienie Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka podczas uroczystości poświęconej pięćdziesiątej rocznicy zagłady Romów w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka - Oświęcim, 3 sierpnia 1994 r. ; 22. Dokumenty przyjęte na szczycie G-7 - Neapol, 9-10 lipca 1994 r. ; 23. Wspólna deklaracja 11. spotkania ASEAN-Unia Europejska na szczeblu ministrów - Karlsruhe, 22-23 września 1994 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1994.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: