Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.51, nr 2 = 540 (1995)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Informacja ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Bartoszewskiego w Sejmie o głównych kierunkach polityki zagranicznej Polski - Warszawa, 24 maja 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A IZRAELEM : 2. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Bartoszewskiego w Kibucu imienia Bohaterów Getta - Izrael, 11 maja 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 3. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej oraz o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - Warszawa, 2 czerwca 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 4. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych - Bonn, 5 kwietnia 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 5. Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Federacji Rosyjskiej o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej, o wymianie informacji związanej z obiektami jądrowymi i o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - Warszawa, 18 lutego 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A TURCJĄ : 6. Układ o Przyjaźni i Współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką - Warszawa, 3 listopada 1993 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 7. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Bartoszewskiego na 4. Sesji Ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego - Gdańsk, 19 maja 1995 r. ; 8. Komunikat końcowy 4. Sesji Ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego - Gdańsk, 18-19 maja 1995 r. ; 9. Dokument końcowy ze spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej - Kraków, 22 kwietnia 1995 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 10. Rada Ministerialna UZE. Deklaracja Lizbońska - Lisbona, 15 maja 1995 r. ; 11. Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej - Cannes, 26-27 czerwca 1995 r. -- NATO : 12. Spotkanie ministerialne Rady Północnoatlantyckiej - Noordwijk, 30 maja 1995 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 13. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy podczas uroczystości obchodów pięćdziesięciolecia powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych - San Francisco, 25 czerwca 1995 r. -- 50. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ : 14. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy na wspólnym posiedzeniu sejmu i senatu z okazji pięćdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej - Warszawa, 8 maja 1995 r. ; 15. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Bartoszewskiego na specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu - Bonn, 28 kwietnia 1995 r. -- INNE : 16. Konwencja o Bezpieczeństwie Jądrowym - Wiedeń, 20 września 1994 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1995

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: