Object structure

:

Zbiór Dokumentów, Vol.51, nr 3 = 541 (1995)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 1. Przemówienie kanclerza federalnego Republiki Federalnej Niemiec Helmutha Kohla w obu Izbach Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 6 lipca 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 2. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r. - Warszawa, 18 lutego 1995 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 3. Umowa dotycząca Sekretariatu w Kopenhadze Komisarza Rady Państw Morza Bałtyckiego do spraw Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka włącznie z Prawami Mniejszości - Kopenhaga, 2 czerwca 1995 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 4. Protokół Dodatkowy do Układu Europejskiego Ustanawiającego Stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Europejskimi z drugiej strony - Bruksela, 17 lipca 1995 r. -- NATO : 5. Studium o rozszerzeniu NATO - Bruksela, 28 września 1995 r. -- INNE : 6. Porozumienie Tymczasowe - Dokument dotyczący częściowego uregulowania stosunków między Republiką Grecką a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii - Nowy Jork, 12 września 1995 r. ; 7. Izraelsko-Palestyńskie Porozumienie Tymczasowe na temat Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy - Waszyngton, 28 września 1995 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1995

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul