Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.51, nr 4 = 542 (1995)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w Zgromadzeniu Narodowym - Warszawa, 23 grudnia 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 2. Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską - Moskwa, 22 maja 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 3. Przemówienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Zycha w Radzie Najwyższej Ukrainy - Kijów, 5 października 1995 r. ; 4. Wspólny protokół z roboczego spotkania premiera Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Oleksego i premiera Ukrainy Jewhena Marczuka - Warszawa, 18 grudnia 1995 r. -- EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 5. Dokument Końcowy po spotkaniu szefów rządów państw członkowskich ISE - Warszawa, 6-7 października 1995 r. ; 6. Wytyczne działania i zasady proceduralne ISE - Warszawa, 6-7 października 1995 r. ; 7. Komunikat po spotkaniu Rady Stowarzyszeniowej ISE na szczeblu premierów - Warszawa, 7 października 1995 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 8. Deklaracja Barcelońska przyjęta podczas konferencji Eurośródziemnomorskiej - Barcelona, 28 listopada 1995 r. ; 9. Wnioski z Prezydencji po spotkaniu Rady Europejskiej (fragmenty) - Madryt, 15-16 grudnia 1995 r. -- NATO : 10. Komunikat Komitetu Planowania Obronnego i Grupy Planowania Nuklearnego - Bruksela, 29 listopada 1995 r. ; 11. Komunikat końcowy ze spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej w kwaterze głównej NATO - Bruksela, 5 grudnia 1995 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 12. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Bartoszewskiego na 50. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, 3 październiku 1995 r. -- INNE : 13. Nowy Program Transatlantycki - Madryt, 3 grudnia 1995 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1995

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: