Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.53, nr 2 = 548 (1997)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Dariusza Rosatiego - Warszawa, 8 maja 1997 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BIAŁORUSIĄ : 2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o wczesnym powiadamianiu o awariach jądrowych i o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa radiologicznego - Mińsk, 26 października 1994 r. (weszła w życie 18 kwietnia 1997 r.) -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 3. Wspólna deklaracja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki Litewskiej - Warszawa, 19 czerwca 1997 r. ; 4. Porozumienie o utworzeniu Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej - Warszawa, 19 czerwca 1997 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 5. Wspólne oświadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy o porozumieniu i pojednaniu - Kijów, 21 maja 1997 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 6. Dokument końcowy spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich ISE - Sarajewo, 6-7 czerwca 1997 r. ; 7. Wystąpienie premiera Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy - Strasburg, 25 czerwca 1997 r. -- NATO : 8. Akt Stanowiący o wzajemnych stosunkach, współpracy i bezpieczeństwie między Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego a Federacją Rosyjską - Bruksela, 27 maja 1997 r. ; 9. Komunikat końcowy spotkania ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej - Sintra, Portugalia, 29 maja 1997 r. ; 10. Dokument podstawowy Euroatlantyckiej Rady Partnerstwa - Sintra, Portugalia, 30 maja 1997 r. ; 11. Komunikat końcowy spotkania Rady Północnoatlantyckiej na sesji ministrów obrony - Bruksela, 12 i 13 czerwca 1997 r. -- INNE : 12. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w Fundacji imienia Konrada Adenauera - St. Augustin, 18 kwietnia 1997 r. ; 13. Konwencja o prawie nieżeglownego wykorzystywania międzynarodowych cieków wodnych - Nowy Jork, 28 maja 1997 r. ; 14. Dokument Końcowy nadzwyczajnej konferencji Państw-Stron Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie - Wiedeń, 31 maja 1996 r. ; 15. Umowa o Związku Białorusi i Rosji - Moskwa, 2 kwietnia 1997 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1997

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: