Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.54, nr 1 = 551 (1998)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA : 1. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka na temat podstawowych kierunków polityki zagranicznej Polski w 1998 r. - Warszawa, 5 marca 1998 r. ; 2. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka na otwarciu negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej - Bruksela, 31 marca 1998 r. ; 3. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym - Warszawa, 15 stycznia 1998 r. ; 4. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka w Radzie Stosunków Zagranicznych - Waszyngton, 11 lutego 1998 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHAMI : 5. Deklaracja prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i Republiki Czeskiej Václava Havla w sprawie konfliktu w Kosowie - Warszawa, 9 marca 1998 r. ; 6. Przemówienie prezydenta Republiki Czeskiej Václava Havla na Uniwersytecie Warszawskim - Warszawa, 10 marca 1998 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A HISZPANIĄ : 7. Wspólna Deklaracja premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Hiszpanii w sprawie nadania polsko-hiszpańskim stosunkom dwustronnym specjalnego i uprzywilejowanego charakteru - Warszawa, 20 stycznia 1998 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 8. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji 80. rocznicy niepodległości Litwy - Wilno, 16 lutego 1998 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 9. Szczyt Rady Państw Morza Bałtyckiego. Deklaracja Prezydencji - Ryga, 23 stycznia 1998 r. -- NATO : 10. Przemówienie sekretarza generalnego NATO Javiera Solany podczas 9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 22 stycznia 1998 r. -- ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 11. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Geremka Przewodniczącego Stałej Rady OBWE - Wiedeń, 15 stycznia 1998 r. -- INNE : 12. Wspólne oświadczenie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Parlamentów Republik Czeskiej, Polski i Węgier - Budapeszt, 18 lutego 1998 r. ; 13. Umowa o utworzeniu Euroregionu "Bałtyk" - Malbork, 22 lutego 1998 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1998

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: