Object structure

:

Zbiór Dokumentów, Vol.55, nr 4 = 556 (1999)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na międzynarodowej konferencji we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych (IFRI) - Paryż, 3 listopada 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRALIĄ : 2. Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji - Canberra, 3 czerwca 1998 r. (weszła w życie 2 grudnia 1999 r.) -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A AZERBEJDŻANEM : 3. Wspólne oświadczenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Republiki Azerbejdżańskiej Gajdara Alijewa - Warszawa, 27 października 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A GRUZJĄ : 4. Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji - Tbilisi, 20 kwietnia 1993 r. (wszedł w życie 5 listopada 1999 r.) -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 5. Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej (fragmenty) - Helsinki, 10-11 grudnia 1999 r. -- EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 6. Spotkanie szefów rządów państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Dokument Końcowy - Praga, 5-6 listopada 1999 r. ; 7. Deklaracja Tatrzańska przyjęta na spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej - Gerlachów (Słowacja), 3 grudnia 1999 r. -- ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 8. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na szczycie OBWE - Istambuł, 18 listopada 1999 r. ; 9. Karta Bezpieczeństwa Europejskiego - Istambuł, 19 listopada 1999 r. ; 10. Akt końcowy Konferencji państw-stron Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie - Istambuł, 19 listopada 1999 r. ; 11. Deklaracja polityczna przyjęta przez szefów państw i rządów na szczycie OBWE w Istambule - Istambuł, 19 listopada 1999 r. -- UNIA ZACHODNIOEUROPEJSKA : 12. Deklaracja Luksemburska przyjęta na spotkaniu Rady Ministrów Unii Zachodnioeuropejskiej - Luksemburg, 23 listopada 1999 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

1999

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul