Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.56, nr 1 = 557 (2000)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym - Warszawa, 12 stycznia 2000 r. ; 2. Oświadczenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji pierwszej rocznicy przystąpienia do NATO - Warszawa, 10 marca 2000 r. ; 3. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Warszawa, 18 lutego 2000 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BIAŁORUSIĄ : 4. Ustawa o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś, Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. - Warszawa, 18 listopada 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CHILE : 5. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Chile w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji - Warszawa, 5 lipca 1995 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A REPUBLIKĄ CZESKĄ : 6. Ustawa o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. - Warszawa, 18 listopada 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ : 7. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób - Warszawa, 13 lipca 1998 r. ; 8. Porozumienie między ministrem spraw wewnętrznych i administracji Rzeczypospolitej Polskiej a ministrem spraw wewnętrznych Republiki Litewskiej w sprawie wykonywania Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Litewskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób - Warszawa, 13 lipca 1998 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MOŁDOWĄ : 9. Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Mołdowy o współpracy międzyregionalnej - Warszawa, 27 października 1998 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A MONGOLIĄ : 10. Ustawa o wypowiedzeniu Konwencji między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. - Warszawa, 18 listopada 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ROSJĄ : 11. Porozumienie między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej o zmianie Porozumienia o współpracy między Ministerstwem Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej z 10 stycznia 1996 r. - Warszawa, 24 lutego 2000 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SŁOWACJĄ : 12. Ustawa o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką, Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. - Warszawa, 18 listopada 1999 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A TURCJĄ : 13. Memorandum w sprawie Wspólnego porozumienia ustanawiającego mechanizm konsultacji politycznych między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Turcji i Polski - Warszawa, 6 marca 2000 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 14. Ustawa o wypowiedzeniu, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą, Konwencji między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. - Warszawa, 18 listopada 1999 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 15. Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej - Lizbona, 23-24 marca 2000 r. -- EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 16. Wspólna deklaracja przewodniczących komitetów spraw zagranicznych, integracji europejskiej i obrony przyjęta podczas piątego spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej - Bratysława, 26-28 stycznia 2000 r. ; 17. Konferencja ministerialna na temat handlu i współpracy gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego, Plan Działania - Bergen, 7-8 lutego 2000 r. -- INNE : 18. Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 4 stycznia 2000 r. ; 19. Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości 55. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim - Oświęcim, 27 stycznia 2000 r. ; 20. Umowa o przyjaźni, dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy między Federacją Rosyjską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną - Phenian, 9 lutego 2000 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Akademia Dyplomatyczna MSZ

:

2000

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: