Object structure

:

Zbiór Dokumentów, Vol.57, nr 1 = 561 (2001)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STANOWISKO POLSKI W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH : 1. Przemówienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym (fragmenty) - Warszawa, 11 stycznia 2001 r. ; 2. "Granice integracji" - wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Władysława Bartoszewskiego na Międzynarodowym Forum Bertelsmana - Berlin, 20 stycznia 2001 r. -- STOSUNKI WIELOSTRONNE POLSKI : Unia Europejska : 3. "Polska droga do Unii Europejskiej" - wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas spotkania ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Berlińskich - Berlin, 12 stycznia 2001 r. ; 4. Oświadczenie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego z okazji podpisania Traktatu z Nicei - Warszawa, 26 lutego 2001 r. ; NATO : 5. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości podniesienia flag Polski i NATO przed Ministerstwem Obrony Narodowej z okazji 2. rocznicy przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (fragmenty) - Warszawa, 12 marca 2001 r. ; Grupa Wyszehradzka : 6. Deklaracja Pszczyńska prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej - Pszczyna, 19 stycznia 2001 r. ; 7. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Oświadczenie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego - Pszczyna, 19 stycznia 2001 r. ; 8. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Oświadczenie prezydenta Czech Vaclava Havla - Pszczyna, 19 stycznia 2001 r. ; 9. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Oświadczenie prezydenta Słowacji Rudolfa Schustera - Pszczyna, 19 stycznia 2001 r. ; 10. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Oświadczenie prezydenta Węgier Ferenca Mádla - Pszczyna, 19 stycznia 2001 r. ; 11. Wspólne oświadczenie Ministerstw Spraw Zagranicznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier - 8 marca 2001 r. ; Trójkąt Weimarski : 12. Wystąpienie kanclerza federalnego Niemiec Gerharda Schrödera na konferencji prasowej w trakcie szczytu Trójkąta Weimarskiego - Neustadt an der Weinstrasse, 27 lutego 2001 r. ; 13. Wystąpienie prezydenta Francji Jacquesa Chiraca na konferencji prasowej w trakcie szczytu Trójkąta Weimarskiego - Neustadt an der Weinstrasse, 27 lutego 2001 r. ; 14. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego na konferencji prasowej w trakcie szczytu Trójkąta Weimarskiego - Neustadt an der Weinstrasse, 27 lutego 2001 r. -- STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI : Austria : 15. Umowa między Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w Polsce a Austriackim Funduszem Pojednania o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego - Warszawa, 9 stycznia 2001 r. ; Izrael : 16. Wywiad prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego dla izraelskiego dziennika "Jedijot Achronot" (fragmenty) - Warszawa, 2 marca 2001 r. ; Niemcy : 17. Umowa Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" z Fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie" - Berlin, 16 lutego 2001 r. ; Rosja : 18. Memorandum w sprawie współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Pełnomocnikiem do spraw Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej - Bartoszyce, 28 marca 2001 r. ; Ukraina : 19. Wypowiedź prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas konferencji prasowej w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy w Polsce (fragmenty) - Kazimierz Dolny, 15 marca 2001 r. ; 20. Wypowiedź prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy podczas konferencji prasowej w trakcie wizyty w Polsce (fragmenty) - Kazimierz Dolny, 15 marca 2001 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Akademia Dyplomatyczna MSZ

:

2001

:

image/x.djvu

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul