Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.57, nr 2 = 562 (2001)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STANOWISKO POLSKI W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH : 1. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas międzynarodowej konferencji "Dialog między cywilizacjami" (fragment) - Wilno, 24 kwietnia 2001 r. ; 2. "Ewolucja środowiska międzynarodowego - szanse i zagrożenia" - wykład prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas spotkania zorganizowanego przez Genewski Klub Dyplomatyczny (fragmenty) - Genewa, 22 maja 2001 r. ; 3. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Polski Władysława Bartoszewskiego na temat podstawowych kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2001 r. (fragmenty) - Warszawa, 6 czerwca 2001 r. -- STOSUNKI WIELOSTRONNE POLSKI : Unia Europejska : 4. Wspólna deklaracja I Konferencji "Stolice dla rozszerzenia UE" - Warszawa, 20 kwietnia 2001 r. ; 5. "Rozszerzona Unia Europejska: w kierunku unii politycznej" - wykład prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie (fragment) - Sztokholm, 10 maja 2001 r. ; 6. Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Cypru, Estonii, Polski, Republiki Czeskiej, Słowenii i Węgier - Praga, 23 maja 2001 r. ; 7. Polityka wschodnia Unii Europejskiej w perspektywie jej rozszerzenia o państwa Europy Środkowo-Wschodniej - polski punkt widzenia - Warszawa, 13 czerwca 2001 r. ; 8. Wystąpienie premiera Polski Jerzego Buzka w Królewskim Instytucie Spraw Zagranicznych - Bruksela, 26 czerwca 2001 r. ; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie : 9. Formalne wnioski Drugiej Konferencji Przeglądowej działania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie oraz Aktu zamykającego rokowania w sprawie stanu osobowego konwencjonalnych sił zbrojnych - Wiedeń, 1 czerwca 2001 r. ; Inicjatywa Środkowoeuropejska : 10. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Dokument końcowy - Mediolan, 22 czerwca 2001 r. ; 11. Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Decyzja dotycząca regulaminu Funduszu Współpracy ISE - Mediolan, 22 czerwca 2001 r. ; Grupa Wyszehradzka : 12. Deklaracja Konferencji Młodzieży Wyszehradzkiej - Kraków, 29 kwietnia 2001 r. ; 13. Wspólne oświadczenie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej - Kraków, 1 czerwca 2001 r. ; 14. Wspólne oświadczenie przewodniczących komitetów spraw zagranicznych, obrony i integracji europejskiej parlamentów Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier przyjęte podczas siódmego posiedzenia - Praga, 25 czerwca 2001 r. ; Rada Państw Morza Bałtyckiego : 15. Komunikat 10. sesji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego - Hamburg, 7 czerwca 2001 r. -- STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI : Chorwacja : 16. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w parlamencie Republiki Chorwackiej (fragmenty) - Zagrzeb, 27 kwietnia 2001 r. ; Niemcy : 17. Wystąpienie prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Johannesa Raua z okazji Kongresu Miast Partnerskich - Gdańsk, 24 czerwca 2001 r. ; 18. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas obrad Kongresu Miast Partnerskich (fragment) - Gdańsk, 24 czerwca 2001 r. ; Stany Zjednoczone : 19. Wspólne oświadczenie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha - Warszawa, 15 czerwca 2001 r. ; 20. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa, 15 czerwca 2001 r. ; 21. Wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa, 15 czerwca 2001 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Akademia Dyplomatyczna MSZ

:

2001

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: