Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.57, nr 3-4 = 563-564 (2001)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STANOWISKO POLSKI W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH : 1. "Proces integracji a rola Polski w Europie Środkowej i Wschodniej" - wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Władysława Bartoszewskiego podczas spotkania szefów niemieckich przedstawicielstw za granicą - Berlin, 3 września 2001 r. ; 2. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas XI Forum Ekonomicznego "Krynica 2001" - Krynica, 6 września 2001 r. ; 3. Oświadczenie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w związku z zamachami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r. - Warszawa, 11 września 2001 r. ; 4. Oświadczenie premiera Polski Jerzego Buzka w związku z zamachami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r. - Warszawa, 11 września 2001 r. ; 5. Wspólna deklaracja prezydentów Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy i Polski w związku z zamachami terrorystycznymi w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r. - Tallin, 18 września 2001 r. ; 6. Oświadczenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego w sprawie akcji przeciwko terroryzmowi - Warszawa, 7 października 2001 r. ; 7. Exposé sejmowe prezesa Rady Ministrów Polski Leszka Millera (fragmenty) - Warszawa, 25 października 2001 r. ; 8. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza na Konferencji wspomagającej wprowadzenie w życie Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych - Nowy Jork, 11-13 listopada 2001 r. ; 9. "Świat po 11 września a polska polityka zagraniczna" - wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza w Center for Strategic and International Studies - Waszyngton, 14 grudnia 2001 r. -- WARSZAWSKA KONFERENCJA W SPRAWIE ZWALCZANIA TERRORYZMU : 10. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas inauguracji Warszawskiej Konferencji w sprawie zwalczania terroryzmu - Warszawa, 6 listopada 2001 r. ; 11. Warszawska Konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu. Telemost Warszawa-Waszyngton - wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego (fragmenty) - 6 listopada 2001 r. ; 12. Warszawska Konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu. Telemost Warszawa-Waszyngton - wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha - 6 listopada 2001 r. ; 13. Deklaracja Warszawskiej Konferencji w sprawie zwalczania terroryzmu - Warszawa, 6 listopada 2001 r. ; 14. Plan działania przyjęty przez Warszawską Konferencję w sprawie zwalczania terroryzmu - Warszawa, 6 listopada 2001 r. -- STOSUNKI WIELOSTRONNE POLSKI : Unia Europejska : 15. "Stanowisko negocjacyjne rządu Rzeczypospolitej Polskiej w rozmowach z Unią Europejską" - wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 29 listopada 2001 r. ; 16. Oświadczenie rządu Polski w związku z posiedzeniem Rady Europejskiej w Laeken 14-15 grudnia 2001 r. - Warszawa, 11 grudnia 2001 r. ; NATO : 17. Nieformalne spotkanie ministrów obrony państw NATO. Informacja dla prasy (fragmenty) - Bruksela, 26 września 2001 r. ; 18. Spotkanie Ministerialne Rady Północnoatlantyckiej. Komunikat końcowy (fragmenty) - Bruksela, 6 grudnia 2001 r. ; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie : 19. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza na IX sesji Rady Ministerialnej OBWE - Bukareszt, 3-4 grudnia 2001 r. ; 20. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Deklaracja Rady Ministerialnej (fragment) - Bukareszt, 4 grudnia 2001 r. ; 21. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rada Ministerialna. Decyzja nr 1 - Bukareszt, 4 grudnia 2001 r. ; 22. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rada Ministerialna. Decyzja nr 3 - Bukareszt, 4 grudnia 2001 r. ; 23. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rada Ministerialna. Decyzja Nr 5 - Bukareszt, 4 grudnia 2001 r. ; Inicjatywa Środkowoeuropejska : 24. Spotkanie szefów rządów państw członkowskich Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Dokument końcowy - Triest, 23 listopada 2001 r. ; Grupa Wyszehradzka : 25. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej i Beneluksu. Oświadczenie dla prasy - Luksemburg, 5 grudnia 2001 r. -- STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI : Armenia : 26. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Erewańskim Uniwersytecie Państwowym (fragmenty) - Erewan, 15 listopada 2001 r. ; Austria : 27. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Federalnej Izbie Gospodarczej (fragmenty) - Wiedeń, 21 listopada 2001 r. ; 28. Wystąpienie prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego na Forum Brunona Kreisky'ego na rzecz Międzynarodowego Dialogu - Wiedeń, 21 listopada 2001 r. ; Dania : 29. Wspólna deklaracja premiera Polski Jerzego Buzka i premiera Danii Poula Nyrupa Rasmussena w sprawie podpisania polsko-duńskiej Umowy na dostawę gazu ziemnego - Warszawa, 2 lipca 2001 r. ; Gruzja : 30. "Czynniki umacniania bezpieczeństwa europejskiego i światowego" - wykład prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w parlamencie Gruzji - Tbilisi, 13 listopada 2001 r. ; Litwa : 31. Wypowiedź prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas konferencji prasowej z okazji 10. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą (fragment) - Warszawa, 5 września 2001 r. ; 32. Wypowiedź prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa podczas konferencji prasowej z okazji 10. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą (fragment) - Warszawa, 5 września 2001 r. ; 33. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystej sesji z okazji 10. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą (fragmenty) - Warszawa, 5 września 2001 r. ; 34. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas I Polsko-Litewskiego Forum Gospodarczego (fragmenty) - Kowno, 16 października 2001 r. ; Niemcy : 35. Wystąpienie przewodniczącego Bundestagu Wolfganga Thierse podczas uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec - Moguncja, 3 października 2001 r. ; 36. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec - Moguncja, 3 października 2001 r. ; Norwegia : 37. Wspólna deklaracja premiera Polski Jerzego Buzka i premiera Norwegii Jensa Stoltenberga - Oslo, 3 września 2001 r. ; Rosja : 38. Oświadczenie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego po spotkaniu z prezydentem Federacji Rosyjskiej - Kijów, 23 sierpnia 2001 r. ; 39. Oświadczenie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina po spotkaniu z prezydentem Polski - Kijów, 23 sierpnia 2001 r. ; 40. Wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina podczas otwarcia Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej (fragment) - Moskwa, 15 października 2001 r. ; 41. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas otwarcia Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej - Moskwa, 15 października 2001 r. ; 42. Konferencja prasowa prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas wizyty w Rosji. Oświadczenie i odpowiedzi na pytania dziennikarzy (fragmenty) - Moskwa, 15 października 2001 r. ; 43. Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Federacji Rosyjskiej o współpracy handlowej, gospodarczej, finansowej i naukowo-technicznej między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską - Moskwa, 20 grudnia 2001 r. ; Wielka Brytania : 44. "Przyszłość Europy. Przybliżyć Europę jej obywatelom: wkład Polski i Wielkiej Brytanii" - wspólne oświadczenie premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira i premiera Polski Leszka Millera - Londyn, 2 listopada 2001 r. -- INNE : 45. Deklaracja Moskiewska przywódców Korei Północnej i Rosji - Moskwa, 5 sierpnia 2001 r. ; 46. Szczyt UE-Rosja. Wspólne Oświadczenie - Bruksela, 3 października 2001 r. ; 47. "Działania będące konsekwencją ataków 11 września i walka z terroryzmem" - deklaracja szefów państw i rządów Unii Europejskiej oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej - Gandawa, 19 października 2001 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Akademia Dyplomatyczna MSZ

:

2001

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: