Object structure
:

Zbiór Dokumentów, Vol.58, nr 1 = 565 (2002)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STANOWISKO POLSKI W SPRAWACH MIĘDZYNARODOWYCH : 1. Przemówienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkaniu noworocznym z Korpusem Dyplomatycznym (fragmenty) - Warszawa, 9 stycznia 2002 r. ; 2. "Program postępu na rzecz demokracji i rozwoju" przyjęty na Sztokholmskim Szczycie Postępu - Sztokholm, 22-23 lutego 2002 r. ; 3. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas spotkania z uczestnikami Forum Dialogu Polsko-Niemiecko-Żydowskiego - Warszawa, 5 marca 2002 r. ; 4. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas otwarcia Konferencji "Wzmacnianie stabilności w Europie Środkowej: Praktyczne podejście do regionalnego i subregionalnego wspólnego bezpieczeństwa" - Warszawa, 11 marca 2002 r. ; 5. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza podczas Konferencji "Wzmacnianie stabilności w Europie Środkowej: Praktyczne podejście do regionalnego i subregionalnego wspólnego bezpieczeństwa" - Warszawa, 11 marca 2002 r. ; 6. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza na temat podstawowych kierunków polskiej polityki zagranicznej w 2002 r. - Warszawa, 14 marca 2002 r. ; 7. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas szczytu Grupy Wileńskiej - Bukareszt, 25 marca 2002 r. -- STOSUNKI WIELOSTRONNE POLSKI : Organizacja Narodów Zjednoczonych : 8. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza podczas 58. sesji Komisji Praw Człowieka ONZ - Genewa, 20 marca 2002 r. ; Unia Europejska : 9. Wystąpienie premiera Polski Leszka Millera podczas roboczego spotkania szefów państw i rządów krajów członkowskich UE i krajów kandydujących - Barcelona, 15 marca 2002 r. ; 10. "Biskupi polscy wobec integracji europejskiej" - stanowisko Konferencji Episkopatu Polski - Warszawa, 21 marca 2002 r. ; NATO : 11. "Budowa bezpieczeństwa w niepewnym świecie" - wystąpienie sekretarza generalnego NATO, Lorda Robertsona, podczas wizyty w Polsce - Warszawa, 14 lutego 2002 r. ; 12. Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski Adama D. Rotfelda podczas sesji otwierającej Międzynarodowe Seminarium: "Rola Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego w zwalczaniu terroryzmu" - Warszawa, 22 lutego 2002 r. ; 13. Uwagi końcowe podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski Adama D. Rotfelda wygłoszone do uczestników Międzynarodowego Seminarium: "Rola Rady Partnerstwa Euroatlantyckiego w zwalczaniu terroryzmu" - Warszawa, 23 lutego 2002 r. ; Grupa Wyszehradzka : 14. Wspólne oświadczenie przyjęte podczas ósmego spotkania przewodniczących komisji spraw zagranicznych, obrony i integracji europejskiej parlamentów Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier - Budapeszt, 31 stycznia - 1 lutego 2002 r. ; 15. Oświadczenie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej - Budapeszt, 15 lutego 2002 r. ; Rada Państw Morza Bałtyckiego : 16. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych Polski Włodzimierza Cimoszewicza podczas 11. sesji ministerialnej Rady Państw Morza Bałtyckiego - Świetłogorsk, 5-6 marca 2002 r. ; 17. Rada Państw Morza Bałtyckiego. 11. sesja ministerialna. Deklaracja Świetłogorska - Świetłogorsk, 5-6 marca 2002 r. -- STOSUNKI DWUSTRONNE POLSKI : Brazylia : 18. Wspólne oświadczenie wydane po zakończeniu rozmów między prezydentem Federacyjnej Republiki Brazylii Fernandem Henrique Cardosem a prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrem Kwaśniewskim - Warszawa, 25 lutego 2002 r. ; Kuwejt : 19. Porozumienie w formie wymiany not między rządem Polski a rządem Kuwejtu w sprawie stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kuwejcie - Kuwejt, 2 marca 2002 r. ; Niemcy : 20. Wystąpienie premiera Polski Leszka Millera podczas X Forum Polska-Niemcy - Warszawa, 26 stycznia 2002 r. ; 21. "Polska i Niemcy - partnerzy w zjednoczonej Europie" - wykład prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Fundacji im. Friedricha Eberta - Berlin, 6 marca 2002 r. ; 22. Wypowiedź prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego na temat rozwoju polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej podczas spotkania władz polskich i niemieckich terenów przygranicznych - Poczdam, 7 marca 2002 r. ; Nigeria : 23. Posłanie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego do prezydenta Nigerii Oluseguny Obasanja w sprawie ułaskawienia Safiyi Yakubu Hussaini - Warszawa, 13 marca 2002 r. ; Rosja : 24. Wypowiedź prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas konferencji prasowej w trakcie wizyty oficjalnej prezydenta Rosji w Polsce - Warszawa, 16 stycznia 2002 r. ; 25. Oświadczenie dla prasy prezydenta Rosji Władimira Putina po zakończeniu rozmów z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim - Warszawa, 16 stycznia 2002 r. ; 26. Wystąpienie prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas uroczystości przekazania archiwalnych dokumentów z teczki personalnej Władysława Sikorskiego (fragmenty) - Warszawa, 29 stycznia 2002 r. ; Rumunia : 27. Oświadczenie dla prasy prezydenta Rumunii Iona Iliescu w trakcie wizyty prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Rumunii (fragment) - Bukareszt, 25 marca 2002 r. ; 28. Oświadczenie dla prasy prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego podczas wizyty w Rumunii z okazji szczytu Grupy Wileńskiej (fragment) - Bukareszt, 25 marca 2002 r. ; Uzbekistan : 29. Porozumienie o współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Parlamentarnym Rzecznikiem Praw Człowieka (Ombudsmanem) Republiki Uzbekistanu - Taszkent, 26 lutego 2002 r. ; Wielka Brytania : 30. Memorandum o porozumieniu między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie przeprowadzania ćwiczeń i szkoleń wojskowych oraz zapewnienia wsparcia państwa-gospodarza - Warszawa, 11 marca 2002 r. ; Włochy : 31. Oświadczenie dla prasy prezydenta Włoch Carla Azeglia Ciampiego po rozmowach z prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim - Rzym, 26 lutego 2002 r. ; 32. Oświadczenie dla prasy prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego po rozmowach z prezydentem Włoch - Rzym, 26 lutego 2002 r. ; 33. "Wizja zjednoczonej Europy w XXI wieku - polski punkt widzenia" - wykład prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego w Accademia Nazionale dei Lincei - Rzym, 27 lutego 2002 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Akademia Dyplomatyczna MSZ

:

2002

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: