Object structure

:

The Polish Quarterly of International Affairs, Vol.4, no.2, 1995

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe

:

CONTENTS -- Editor's Note -- ARTICLES. STUDIES -- OSCE - between Expectations and Realities(on Its 20th Anniversary) / Jerzy M. Nowak -- Germany in Search of Its Raison d' Etat / Jerzy Holzer -- France and the New European and Global Challenges / Stanisław Parzymies -- The Foreign Policy of Great Britain in the Nineties / Franciszek Gołembski -- New Elements in Italian Foreign Policy / Grażyna Bernatowicz -- Chief Directions of the Foreign Policies of the Nordic Countries / Agnieszka Wielowieyska -- Civilizational Crisis in Russia and its Implications for Polish-Russian Relations / Jarosław Bratkiewicz -- The United States in the Post-Cold War Era / Jadwiga Stachura -- BRIEFINGS -- OSCE Long- Term Missions / Adam Hałaciński -- REVIEWS.NOTES -- La strategie (Roman Kuźniar) / Jean-Paul Chamay -- Janusz Stefanowicz, Iwona Grabowska-Lipska (eds.) Racja stanu w dobie transformacji ładu europejskiego.Implikacje dla Polski (Raison d'etat in the Period of Transformation of the European Order. Implications for Poland) (Franciszek Gołembski ) -- Europejskie struktury współpracy. / Stanisław Parzymies (ed.) -- Informator (European Cooperation Structures. A Directory)(Marek Tabor) -- NATO Handbook. Partnership and Cooperation (Paweł Wieczorek) -- Regional Conflicts: The Challenge to US-Russian Co-operation (Jadwiga Stachura) / James E. Goodby (ed.) -- Greece and EC Membership Evaluated (Grażyna Bernatowicz) / Panos Kazakos and Panayotis C. Ioakimidis (eds.) -- Przebudowa ustroju politycznego na Węgrzech i w Czechosłowacji (Transformation of the Political System in Hungary and Czechoslovakia) (Franciszek Gołembski) / Marian Szczepaniak, Stanisław Zyborowicz -- Inwestycje zagraniczne w Polsce(Foreign Investment in Poland) (Katarzyna Żukrowska) / Barbara Durka (ed.) -- Restructuring the USA Military Bases in Germany: Scope, Impacts,and Opportunities (Paweł Wieczorek) / Keith B. Cunningham, Andreas Klemmer -- Piotr Łossowski (ed.): Historia dyplomacji polskiej,tom IV 1918-1939 (A History of Polish Diplomacy,Vol. IV. 1918-1939) (Michał Jerzy Zacharias) / Piotr Łossowski (ed.) -- Notes -- INTERNATIONAL CHRONOLOGY.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1995

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII3790; PII3791

:

eng