Object structure
:

The Polish Quarterly of International Affairs, Vol.9, no.2, 2000

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe

:

CONTENTS -- ARTICLES. STUDIES -- Michał Luszczuk, Agnieszka Pawłowska: The Advancement of the Information Society in Poland / Michał Luszczuk, Agnieszka Pawłowska -- The Northern Dimension of the EU / Agnieszka Mazur-Barańska -- Norways Way to the European Union / Stanisław Konopacki -- REVIEWS • NOTES -- Rocznik Strategiczny 1999/2000. Przegląd sytuacji politycznej,gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (Strategic Yearbook 1999/2000, Survey of the Political. Economic and Military Situationin Poland's International Environmcnt)(Jacek Czaputowicz) -- Historia dyplomacji polskiej, 1939-1945, t. V (A History of Polish Diplomacy, 1939-1945, Vol. V) (Mieczysław Nurek) -- Polska. Przeglądy gospodarcze OECD (Poland, OECD Economic Surveys) (Katarzyna Żukrowska) -- Reguły gry, czyli o negocjacjach akcesyjnych i łączeniu się Europy (The Rules of the Game, or on Accession Negotiations and Unification of Europe)(Grażyna Bernatowicz) / Victor Martinez-Reyes -- Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji europejskiej (Sovereignty and European Integration in a Historical Perspective) / Antoni Marszałek -- The Controversy over the Essence of Sovereignty and European Integration (Krystyna Michałowska-Gorywoda) -- Notes -- INTERNATIONAL CHRONOLOGY (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

2000

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII3790; PII3791

:

eng

×

Citation

Citation style: