Object structure
:

The Polish Quarterly of International Affairs, Vol.12, no.2, 2003

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe

:

CONTENTS -- ARTICLES • STUDIES -- The World Economy at the Start of the Third Millennium / Janusz Skodlarski, Rafał Matera -- Iraq: Casus Belli / Wojciech Szymborski -- Federalism in European Integration / Aleksandra Zakrzewska -- Provisions and Implications of the Cotonou Agreement / Paweł Bagiński -- Poland and the Draft Constitutional Treaty of the European Union / Stanisław Parzymies -- BRIEFINGS -- Restitution of Polish Cultural Values in International Relations / Dariusz Matelski -- REVIEWS. NOTES -- O Polsce, Europie i świecie 1988-2001 (About Poland, Europe and the World 1988-200l)(Andrzej J. Morstin) / Zbigniew Brzeziński -- Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne / Jan Barcz (ed.) -- Aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (Should We Amend the Constitution? Organic and Constitutional Aspects of Poland's Aceession to the European Union)(Jerzy Andrzej Wojciechowski) -- Cel: Europa: Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej (Destination: Europe: Nine Essays on the Architects of the European Union) (Rafał Matera) / Jerzy Łukaszewski -- Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych: Aspekty teoretyczne i praktyczne na przykładzie supermocarstw (Spheres of Influence in International Relations: Theoretical and Practical Aspects as Exemplified by the Superpowers)(Wiesław Dobrzycki) / Jolanta Bryła -- Polityka handlowa: Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe (Trade Policy: Economic Mechanisms and International Regimes) (Włodzimerz Siwiński) / Jan J. Michałek -- Notes -- INTERNATIONAL CHRONOLOGY (Aleksandra Zieleniec).

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

2003

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII3790; PII3791

:

eng

×

Citation

Citation style: