Object structure
:

The Polish Quarterly of International Affairs, Vol.12, no.4, 2003

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe

:

CONTENTS -- ARTICLES. STUDIES -- Sovereignty of the Polish State in the New European Configuration / Antoni Z. Kamiński -- Community Foreign Policy of the European Union / Ryszard Zięba -- Sovereignty and Money / Maria Dunin-Wąsowicz -- EU Foreign Policy Towards Mediterranean Countries / Noemi Nowak -- DIPLOMATIC FILE -- Fall of PRL as Seen By French Communists / Patryk Pleskot -- REVIEWS • NOTES -- Rocznik Strategiczny 2002/2003. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski (Strategie Yearbook 2002/2003: Review of the Political, Economic and Military Situation in Poland's International Environment) (Krystian Piątkowski) -- Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Krystian Complak, Mariusz Jabłoński, Roman Wieruszewski, Krzysztof Wójtowicz: System ochrony praw człowieka (Human Rights Protection System) (Roman Kuźniar) -- Uzasadnienie prawa narodów do samostanowienia. Prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia(Justification of the Right of Nations to Self-determination: Human Rights as the Basis for the Right of Nations to Self-determination) (Paulina Kaczmarek) / Robert Andrzejczuk -- Francja i Niemcy w procesie integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi/Unią Europejską, 1989-2002 (France and Germany in the Process of Poland's Integration with the European Community/Union, 1989-2002)(Janusz Józef Węc) / Bogdan Koszel -- Notes -- INTERNATIONAL CHRONOLOGY (Aleksandra Zieleniec) -- ANNUAL LIST OF CONTENTS.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych

:

2003

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII3790; PII3791

:

eng

×

Citation

Citation style: