Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.30, z.2 = 290 (luty 1977)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA • ARTYKUŁY -- Realizacja postanowień KBWE dotyczących środków budowania zaufania / Witold Gruszka -- Zmiany w polityce zagranicznej Portugalii po przewrocie 1974 roku / Grażyna Bernatowicz-Bierut -- Prawo w systemie stosunków międzynarodowych / Igor I. Łukaszuk -- Polityka zagraniczna Libii / Stanisław Parzymies -- Ekonomiczno-polityczne aspekty stosunków kanadyjsko-amerykańskich / Jerzy Jaskiernia -- Polityka zagraniczna DRW a zjednoczenie kraju / Michał Herman -- Murzyni amerykańscy a polityka zagraniczna USA / Longin Pastusiak -- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie RFN" / Ewa Bryl-Warewicz -- Recesja światowa a gospodarka Ameryki Łacińskiej / Ryszard Żukowski -- PRZEGLĄDY. MATERIAŁY -- RIO: III Raport dla Klubu Rzymskiego / Jan Kulig -- Komisja Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ / Lech Dzikiewicz -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych (Remigiusz Bierzanek) / Mieczysław Paszkowski -- Nafta a polityka światowa (Jan Danielewski) / Borys Raczkow -- God posle Helsinki (Marek Greia) / K. Czemienko -- Multinational Corporations and East Socialist Economies (Leon Żurawicki) / Geza P. Lauter, Paul Dickie -- Our Changing Scotland. A Yearbook of Scottish Government 1976-1977 (Stanisław Enerlich) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEN MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1977

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.