Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.16, z.7 = 136 (1963)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : ZSRR a rewolucja kubańska / Walenty Daszkiewicz -- Od Nassau do Ottawy. Wielopaństwowe siły jądrowe NATO / Julian Lider -- Radziecka pomoc dla krajów rozwijających się / Grigorij Prochorow -- Charles de Gaulle i oś Paryż-Bonn / Jan Gerhard -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY : Układ sił we Włoszech / Stanisław Zabiełło -- Polsko-węgierskie stosunki gospodarcze / Jan Ptaszek -- Po afrykańskiej konferencji "na szczycie" / Tadeusz Łętocha -- Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych / Ryszard Krzyżanowski -- Kenia przed niepodległością / Danuta Eitner -- RECENZJE : Herbert Aptheker: American Foreign Policy and the Cold Wal / L. Pastusiak -- Materiały i studia. Studia z najnowszych dziejów powszechnych / J. Kukułka -- Nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije w Latinskoj Amierikie na sowriemiennom etapie (pod red. W. J. Awarina i M. W. Danilewicz). M. W. Danilewicz: Raboczij kłass w oswoboditielnom dwiżenii Latinskoj Amieriki / S. Tomiczek -- Bibliografia -- Chronologia ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1963

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.