Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.20, z.9 = 186 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz: Realizm polityczny de Gaulle'a -- Współpraca gospodarcza i techniczna Polski i Bułgarii / Zenon Nowak -- Propozycja zawarcia ogólnoeuropejskiego paktu o niestosowaniu siły / Jerzy Sztucki -- Polityka i wojna w erze jądrowej / Adam Heistein -- Pentagon a polityka zagraniczna USA / Longin Pastusiak -- Klasyfikacja państw ze stanowiska prawa międzynarodowego / Lech Antonowicz -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Podstawy prawne pomocy technicznej ONZ (założenia wstępne) / Jan Winiecki -- Finansowanie organizacji międzynarodowych / Zbigniew M. Klepacki -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Nowa polityka NRF na starych pozycjach / Piotr Lippóczy i Jerzy Sułek -- PROFILE POLITYCZNE : Iwan Jakubowski / Jerzy Klechta -- RECENZJE : G. I. Tunkin: Idieołogiczeskaja borba i mieżdunarcdnoje prawo / Jerzy Sztucki -- G. P. Żukow: Kosmiczeskoje prawo / Ziemowit Jacek Pietraś -- Jean Rudolf von Salis: Weltchronik 1939-1945 / Jerzy Sulek -- Stefania Stanisławska: Polska a Monachium / Remigiusz Bierzanek -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1967

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.