Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.21, z.10 = 199 (1968)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Komentarz: V Zjazd PZPR -- Polska a konflikt na Bliskim Wschodzie / Jan Urbaniak -- NRD i bezpieczeństwo europejskie / Stefan Doernberg -- Zasada uniwersalności w ONZ / Remigiusz Bierzanek -- Państwa skandynawskie a NATO / Andrzej A. Grześkowiak -- Z dziejów stosunków polsko-radzieckich w latach 1932-1934 (IV) / Walenty Daszkiewicz -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Prometeizm europejski / Sergiusz Mikulicz -- Deklaracja o azylu terytorialnym a prawo międzynarodowe / Franciszek Przetacznik -- SPOTKANIA - DYSKUSJE - POLEMIKI : Monachium i Wrzesień / R. Frelek, M. Tomala, M. Wojciechowski -- RECENZJE : Marian Podkowiński: Czekanie na Straussa / Longin Pastusiak -- Jacek Machowski: Sytuacja Antarktyki w świetle prawa międzynarodowego / Sławomir Dąbrowski -- Bernd Muldau: US - Investitionen in der EWG / Michał Łytko -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1968

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.