Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.1 = 208 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Zmiana polityki czy zmiana rządu / Ryszard Wojna -- Niektóre cechy niekapitalistycznego rozwoju krajów Afryki / Wasilij G. Sołodownikow -- Prawo państw do uczestnictwa w ogólnych umowach wielostronnych / Remigiusz Bierzanek -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Wywóz kapitałów z NRF / Mieczysław Tomala -- Hongkong - realia politycznne / Stanisław W. Dobrowolski -- Zdolność prawna ONZ do zawierania umów o pomocy technicznej / Jan Winiecki -- SPOTKANIA - DYSKUSJE - POLEMIKI : Lenin a współczesny etap walki narodowowyzwoleńczej -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Rokowania ZSRR, Wielkiej Brytanii i Franjii w 1939 roku (V) -- RECENZJE : Słabiej rozwinięte kraje Europy kapitalistycznej. Praca Zbiorowa / Maciej Perczyński -- Juan Bosch: EL pentagonismo - sustituto del imperialismo / Waldemar Rómmel -- I. I. Czeprow: Nowyje problemy mieżdunarodnogo prawa / Janusz Symonides -- Gottfried Reinhold Treviranus: Das Ende von Weimar - Heinrich Bruening und seine Zeit / Marian Podkowiński -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynadodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.