Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.5 = 218 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Niemcy - w ćwierć wieku po wojnie / Ryszard Frelek -- Układ Warszawski - niezawodny instrument pokoju i bezpieczeństwa / Henryk Michalski -- O nowych zjawiskach w rozwoju współczesnego kapitalizmu / Maciej Perczyński -- Anglia i Europa / Janusz Stefanowicz -- "Operacje pokojowe" ONZ w pięć lat po "kryzysie finansowym" / Jerzy Sawicki -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Organizacja Jedności Afrykańskiej a dekolonizacja Afryki / R. A. Tuzmuchamiedow -- Hiszpańska polityka kolonialna / Artur Hajnicz -- SPOTKANIA - DYSKUSJE - POLEMIKI : Dania a problemy bezpieczeństwa europejskiego / Per Federspiel -- RECENZJE : Jerzy Sułek: Stanowisko rządu NRF wobec granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej / Remigiusz Rybicki -- L. W. Pozdiejewa: Anglo-amierikanskije otnoszenija w gody wtoroj mirowoj wojny 1941-1945 / Witold Larski -- Tadeusz Bartkowski, Zbigniew Dobosiewicz: Afryka a EWG / Zbigniew M. Klepacki -- Nowe książki -- Bibliografia -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.