Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.7 = 220 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Eskalacja agresji USA w Indochinach / Władysław Góralski -- Użycie sił zbrojnych przez prezydenta USA poza granicami kraju / Jan Majewski -- Kształtowanie się zasad transferu ludności niemieckiej z Polski / Andrzej Skowroński -- Nowa strategia gospodarcza NRF / Wirginia Grabska -- Stosunki polsko-czechosłowackie w latach 1944-1970 / Lidia Buczma, Eugeniusz Gajda -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Bezprawne zawładnięcie statkiem powietrznym / Zdzisław Galicki -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Dokumenty o przesiedleniu Niemców z Polski / wybór, opracowanie oraz wstęp: Andrzej Skowroński -- Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 1969 roku -- RECENZJE : Bogusław Muszyński: Polska a kraje rozwijające się / Zbigniew Dobosiewicz -- L P. Olejnik : Mirowoje socjalisticzeskoje choziajstwo / Wit Sewera - R. Barry Farrell : The Making of Canadian Foreign Policy / Longin Pastusiak -- Georg Schwarzenberger: Foreign Investments and International Law / Janusz Symonides -- Nowe książki -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.