Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.23, z.9 = 222 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY : Bezpieczeństwo i współpraca w Europie / Ryszard Frelek -- Aktualne problemy związane z Europejską Konferencją Bezpieczeństwa i Współpracy / Zdzisław Ludwiczak -- Ogólnoeuropejska współpraca gospodarcza / Wirginia Grabska -- Historyczny rozwój idei bezpieczeństwa europejskiego / Włodzimierz Wieczorek -- Problem bezpieczeństwa europejskiego w polityce Wielkiej Koalicji (1943-1945) / Włodzimierz T. Kowalski -- Walka ZSRR o rozbrojenie / W. Waniejew, L Głagolew -- SPOTKANIA - DYSKUSJE - POLEMIKI : Bezpieczeństwo Europy a Skandynawia / lkka Hakalehto -- Europejska konferencja w sprawie współpracy / Andre Beaufre -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - INFORMACJE : Główne zachodnie koncepcje rozwoju sytuacji politycznej w Europie w latach siedemdziesiątych / Andrzej Towpik -- Zachodnie modele rozwoju Europy w latach siedemdziesiątych / Adam Daniel Rotfeld -- Zbrojenia na Zachodzie u progu lat siedemdziesiątych / Zbigniew Bako -- DOKUMENTY - PAMIĘTNIKI - WSPOMNIENIA : Polska a bezpieczeństwo Europy (spis ważniejszych dokumentów z lat 1944-1970) / opracował: Adam Daniel Rotfeld -- RECENZJE : Europes Futures, Europe's Choices. Models of Western Europe in the 1970's / Andrzej Towpik -- Das 198. Jahrzehnt. Eine Team-Prognose für 1970 bis 1980. 26 Original-Beitrâge / Adam Daniel Rotfeld -- Hans J. Morgenthau: A New Foreign Policy for the United States / Longin Pastusiak -- Nowe książki -- Bibliografia: Problematyka bezpieczeństwa europejskiego w piśmiennictwie polskim (1946-1970) -- Kronika ważniejszych wydarzeń międzynarodowych.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1970

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.