Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.30, z.10 = 297 (1977)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA • ARTYKUŁY -- Spotkanie przygotowawcze "Belgrad 77". Przebieg i wyniki / Marian Dobrosielski -- Wkład Polski w kształtowanie międzynarodowego modelu praw człowieka / Janusz Symonides -- Ewolucja polsko-francuskich stosunków gospodarczych / Jan J. Michałek -- Polityka zagraniczna Francji / Stanisław Cieniuch -- Polska polityka importu wiedzy technicznej / Jan Monkiewicz -- Stosunki polsko-kanadyjskie / Longin Pastusiak -- Stosunki gospodarcze ZSRR z krajami kapitalistycznymi / Kazimierz Starzyk -- Polityka zagraniczna rządu koalicyjnego SPD/FDP / Witold Małachowski -- Państwo a interesy przedsiębiorstwa wielonarodowego / Ryszard Piasecki -- PRZEGLĄDY • MATERIAŁY -- Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa / Jan Orzeszko -- DOKUMENTY -- Uchwały Spotkania przygotowawczego w sprawie zorganizowania Belgradzkiego Spotkania 1977 przedstawicieli państw uczestniczących w KBWE zwołanego na podstawie postanowień Aktu Końcowego, odnoszących się do dalszych kroków po Konferencji -- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych -- Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych Kulturalnych -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Europa Bałtycka. Zarys monografii gospodarczej (Marek Jaworski) / Jerzy Zaleski, Czesław Wojewódka -- Amierikanskaja wniesznie-politiczeskaja mysl (Longin Pastusiak) / Władimir F. Pietrowskij -- The Legal Status of Prisoners of War. A Study in International / Allan Rosas -- Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Remigiusz Bierzanek) -- Wlijanije nauczno-tiechniczeskoj riewolucii na mirowoje kapitalistlczeskoje choziajstwo (Jan Monkiewicz) / Igor P. Faminskij -- Nine Investments Abroad and Their Impact at Home. Case Studies on Multinational Enterprises and the U.S. Economy, Edited by Robert B. Stobaugh (Leon Żurawiecki) Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1977

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.