Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.32, z.2 = 312 (1979)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA • ARTYKUŁY -- Program budowy zaufania w dziedzinie stosunków wojskowych w Europie / Włodzimierz Wieczorek -- Polityka Wschód-Zachód. Możliwości i ograniczenia / Michał Dobroczyński, Janusz Stefanowicz -- Tendencje i czynniki rozwoju handlu Polska-RFN / Józef Misala -- Przemiany wewnętrzne a polityka zagraniczna Kambodży / Michał Herman -- Tendencje współpracy między rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi / Miron Wolnicki -- Uwarunkowania polityki zagranicznej Izraela / Stanisław Abramczyk -- Izraelskie koncepcje regulacji konfliktu bliskowschodniego / Jerzy Piotrowski -- Formy i istota planowania polityki zagranicznej Zachodu / Longin Pastusiak -- PRZEGLĄDY. MATERIAŁY -- Kierunki uprzemysłowienia krajów OPEC / Mieczysław Szostak -- Przezwyciężenie izolacji międzynarodowej Bułgarii: system sojuszów lat 1947-1948 / Jerzy Jackowicz -- SPRAWOZDANIA • INFORMACJE -- Konferencje MINESPOL a współpraca naukowo-techniczna w regionie europejskim (Walery Kujawski, Jacek Machowski) -- DOKUMENTY -- Deklaracja UNESCO w sprawie podstawowych zasad dotyczących udziału organów informacji w umacnianiu pokoju i zrozumienia międzynarodowego, w popieraniu praw człowieka i w walce przeciwko rasizmowi, apartheidowi i podżeganiu do wojny -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Wnieszniaja politika narodnoj Polszi (Bogusław Kaczyński) / Boris J. Pokład -- Inwestycje kapitałowe a polityka zagraniczna RFN (Zdzisław Rurarz) / Ewa Bryl-Warewicz -- American Democracy and World Power (Alina Prystrom) / Robert A. Isaak -- Daniel van den Bulcke e.a.: Multinationale ondememing in Belgische eeonomie (Leon Żurawicki) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1979

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.