Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.33, z.9 = 329 (1980)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

STUDIA. ARTYKUŁY -- Problem zakazu użycia broni nuklearnej / Dorota Gierycz -- Kryzys energetyczny a interesy krajów RWPG / Jan Danielewski -- Ameryka Łacińska i ruch niezaangażowanych / Władystaw T. Lichota -- Współpraca wojskowa między ChRL a państwami zachodnioeuropejskimi / Andrzej Halimarski -- Polityka przemysłowa a stosunki zewnętrzne EWG / Tomasz Kośmider -- Komunikacja w procesie normalizacji stosunków między NRD a RFN i Berlinem Zachodnim / Jerzy Skibiński -- Współpraca gospodarcza krajów rozwijających się a koncepcja zbiorowej niezależności / Tadeusz Łamacz -- Zasada ntestosowania siły w stosunkach międzynarodowych / Katarzyna Mochowska -- Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych / Waldemar J. Szczepański -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Instytucjonalne ramy międzynarodowej współpracy uczonych / Eugeniusz Rudziński -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Peaceful Coexistence: Essays in Honour of the Thirtieth Anniversary of the Polish Institute of International Affars (Remigiusz Bierzanek) -- SSSR - Franciia. Opyt sotrudniczestwa (Wojciech Materski) / Iurij W. Dubinin, Wladimir N. Kelin -- The Nuclear Disarmament (Witold Gruszka) / Alexandre Y. Yefremov -- International Economic Development and Resource Transfer (Józef Misala) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1980

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.