Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.33, z.11 = 331 (1980)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- Współpraca Polski i ZSRR na arenie międzynarodowej / Włodzimierz Natorf -- Założenia doktrynalne jugosłowiańskiej polityki zagranicznej / Franciszek Gołembski -- Polityczne aspekty Parlamentu Europejskiego / Kazimierz Nowak -- Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii w świetle doktryny konserwatystów / Andrzej Zięba -- Rola złota w obrocie międzynarodowym / Jekatierina N. Smirnowa -- Licencje w handlu ZSRR z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi / Jan Maciejewicz -- Rola opinii publicznej w polityce zagranicznej RFN / Jarosław Gowin -- Koncepcja ekonomicznej współzależności / Adam Gwiazda -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Działalność korporacji międzynarodowych a światowy system finansowo-walutowy / Jadwiga Forowicz -- DOKUMENTY -- Referat kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR Wacława Piątkowskiego wygłoszony w Darmstadt na III Forum Polska - RFN -- DYSKUSJE -- Cechy narodowe w stosunkach międzynarodowych -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Szanse i dylematy (Andrzej Wasilkowski) / Marian Dobrosielski -- Od Nixona do Cartera. Szkice o polityce zagranicznej USA (Jerzy Jaskiernia) -- Miechanizm mieżdunarodno-prawowogo riegulirowanija (Władysław Czapliński) / Igor I. Łukaszuk -- Coal and Crisis. The Political Dilemmas of Energy Management (Stefan Stefański) / Walter A. Rosenbaum -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEN MIĘDZYNARODOWYCH.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1980

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.