Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.36, z.7-8 = 362 (1983)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Swoiste uwarunkowania polityki zagranicznej Polski / Janusz Stefanowicz -- Zewnętrzne czynniki kryzysu ekonomicznego w Polsce / Bogusław Jasiński -- Ekonomiczne przyczyny napięć w stosunkach Wschód-Zachód / Edward Haliżak -- Bezpieczeństwo europejskie w polityce administracji Reagana / Marek Kasprzyk -- Prawno-polityczne aspekty nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego / Jerzy Makarczyk, Andrzej Wasilkowski -- Geneza powojennego międzynarodowego systemu finansowego / Jan J. Michałek, Piotr Mroczkowski -- Polityczne przesłanki napięć międzynarodowych / Edward Tarnawski -- Podstawy regulowania międzynarodowego ruchu osobowego / Stefan Sawicki -- MATERIAŁY I PRZEGLĄDY -- Amerykańska Agencja Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia / Zdzisław Szczerbowski -- Struktura regionalna turystyki międzynarodowej / Stanisław Wodejko -- Międzynarodowe różnice wydajności pracy / Wiesław Jarosiński -- RECENZJE I OMÓWIENIA -- Radziecko-amerykańskie rokowania rozbrojeniowe (Edmund Staniewski) / Zdzisław Szczerbowski -- Leninskaja politika mira i biezopasnosti narodow (Marek Grela) -- Międzynarodowa współzależność ekonomiczna we współczesnym świecie (Stanisław Michałowski) / Adam Gwiazda -- Wissenschaft und Frieden (Janusz Prystrom) -- Constitucion, Comunidades Autonomas y Derecho Internacional (Tadeusz Skrzypczak) -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1983

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.