Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.37, z.2 = 368 (1984)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY • STUDIA -- Rola RWPG w gospodarce światowej lat osiemdziesiątych / Laszló Csaba -- Działalność Międzynarodówki Socjalistycznej / Kazimierz Kik -- Idea strefy bezatomowej na Bałkanach / Piotr A. Świtalski -- Restrykcje w amerykańskim eksporcie zbożowym do ZSRR / Adam Gwiazda -- Mediacja w prawie i praktyce międzynarodowej / Julian Sutor -- Międzynarodowa wymiana patentowa / Jan Maciejewicz -- Rozwój eksportu towarów przemysłowych z krajów "trzeciego świata" / Stanisław Flejterski -- Teoretyczne aspekty stabilności i zmian w stosunkach międzynarodowych / Panos Terz -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Halina Nakonieczna-Kisiel: Brak dostępu do morza jako bariera wzrostu / Jerzy Dudziński -- INFORMACJE. SPRAWOZDANIA -- Nagrody Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych za rok 1982 -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- Z metodologii badań nad trzecim światem (Wiesław Dobrzycki) / Jerzy Prokopczuk -- The Mass Media and International Relations (Andrzej Jacewicz) / Youri Kashlev -- The Structure of the Defense Industry. An International Survey (Paweł Wieczorek) -- Was ist Deutschland? Staats- und volkerrechtliche Grundsatze zur deutschen Frage und ihre Konsequenzen fUr die deutsche Ostpolitik (Władysław Czapliński) / Dieter Blumenwitz KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Omówienia -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1983

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.