Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.37, z.3 = 369 (1984)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY. STUDIA -- Stosunki NRD-RFN po zmianie rządu w Bonn / Ryszard Markiewicz -- Sprawa jedności ruchu palestyńskiego / Jerzy Piotrowski -- Zasady delimitacji obszarów morskich / Janusz Symonides -- Międzynarodowy przepływ danych / Karl P. Sauvant -- Zasada wzajemności w polityce handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska -- Misje pokojowe ONZ - próba klasyfikacji / Rudolf Ostrihansky -- MATERIAŁY. PRZEGLĄDY -- Oficjalne reakcje zagraniczne na wydarzenia w Polsce (od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r.) / Marek Grela -- Wspólna polityka badawczo-rozwojowa w EWG / Mirosław Bieszki, Marian Piankowski -- DYSKUSJE -- Układ sił a bezpieczeństwo międzynarodowe (M. Dobroczyński. M. Dobrosielski. A. D. Rotfeld, J. Stefariowicz, B. Sujka, R. Wojna) -- RECENZJE • OMÓWIENIA -- From Helsinki to Madrid. Conference on Security and Co-operation in Europe. Documents 1973-1983 - Od Helsinek do Madrytu. Dokumenty Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 1973-1983 (Janusz Stefanowicz) -- Dylematy Azji Południowo-Wschodniej (Stanisław Zieliński) / Władyslaw Góralski -- Bundesrepublik Deutschland - Volksrepublik Polen. Kulturelle Zusammenarbeit (Jan Barcz) -- An Appraisal of OPEC Oil Policies (Jan Danielewski) / Ali M. Jaidah -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1984

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.