Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.39, z.4 = 392 (1986)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : XXVII Zjazd KPZR wobec problemów międzynarodowych / Bogumił Rychłowski -- Światowy problem żywnościowy / Adam Gwiazda -- Polityczne przesłanki budowy systemu bezpieczeństwa ekonomicznego w stosunkach Wschód-Zachód / Stanisław Michałowski -- Międzynarodowa zależność gospodarcza państw "trzeciego świata" / Bogusław Jasiński -- System "zachodni" w stosunkach międzynarodowych / Roman Kuźniar -- Stan i perspektywy rozwoju międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych / Remigiusz Bierzanek -- Ryzyko w handlu zagranicznym / Klemens Białecki -- Problemy aktualnego statusu prawnomiędzynarodowego Antarktyki / Alina Prystrom -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Wolność połowów a międzynarodowa wymiana ryb i produktów rybnych / Jolanta Zieziula -- DYSKUSJE : Polska w opinii krajów sąsiednich / M. Dobroczyński, F. Gołembski, R. Markiewicz, J. R. Nowak, W. Zygmunt -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Maintaining Outer Space for Peaceful Uses / Andrzej Jacewicz -- Teodor Filipiak: Polityczna i społeczna doktryna faszyzmu. Główne założeniai interpretacje / Leonard Łukaszuk -- Tommaso Padoa-Schioppa: Europe, monnaie et politique économique / Leokadia Oręziak -- Aleksiej A. Szewiakow: Otnoszenija mieżdu Sowietskim Sojuzom i Rumynijej 1944-1949 gg. / Jan Woroniecki -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1986

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.