Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.39, z.12 = 399 (1986)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Polska na arenie międzynarodowej między IX a X Zjazdem PZPR / Jerzy Sułek -- RWPG w zmieniającym się świecie / László Csaba -- Gospodarcze przesłanki budowy systemu bezpieczeństwa ekonomicznego Wschód-Zachód / Stanisław Michałowski -- Państwa nordyckie wobec bezpieczeństwa i współpracy w Europie / Roman Popiński -- Międzynarodowe implikacje polityki ekonomicznej USA / Andrzej Wojtyna -- Polityczne aspekty organizacji igrzysk Olimpijskich / Zbyszko Melosik -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach socjalistycznych / Janina Witkowska -- Motyw demokracji w pracach na temat stosunków międzynarodowych / Leonard Łukaszuk -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Isaak I. Dore: International Law and the Superpowers (Normative Order ina Divided World) / Alina Prystrom -- Aleksander Bocheński: Rzecz o psychice narodu polskiego / Michał Dobroczyński -- Tamas Szentes: Theories of World Capitalist Economy. A Critical Survey of Conventional, Reformist and Radical Views / Adam Durski -- Grundelemente der Weltpolitik. Eine Einführung / Marek Pietraś -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM -- Roczny spis treści.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1986

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.