Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.40, z.6 = 405 (1987)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Handel zagraniczny a restrukturyzacja gospodarki polskiej / Józef Sołdaczuk -- Zasada pokojowego współistnienia / Igor I. Łukaszuk -- Skuteczność międzynarodowych sankcji gospodarczych / Grażyna Czerkawska, Krzysztof Czerkawski -- Globalizacja polityki zagranicznej Chin / Andrzej Halimarski -- Ewolucja budżetu wojskowego Stanów Zjednoczonych / Paweł Wieczorek -- Kryzys finansowy ONZ i próby jego rozwiązania / Andrzej Abraszewski, Janusz Rydzkowski -- Kodeksy działalności przedsiębiorstw transnarodowych / Radosław Wolniak -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Rola organizacji międzynarodowych w prowadzeniu morskich badań naukowych / Leonard Łukaszuk -- Konsul honorowy / Stefan Sawicki -- DYSKUSJE : Współzawodnictwo Wschód-Zachód w dziedzinie społeczno-ekonomicznej / W.Anioł, M. Dobroczyński, T. Kowalak, A. Lubbe, M. Perczyński, A. Rajkiewicz -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Od zaufania do rozbrojenia / Włodzimierz Wieczorek -- Delending Europe: Options for Security / Janusz Prystrom -- Janos I. Szirtes: Austria's Foreign Policy 1945-1985 / K. Kiss -- Costa Rica. Politik, Gesellschaft und Kultur eines Staates mit ständiger, aktiver und unbewaffneter Neutralität / Rudolf Buchała -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1987

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.