Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.41, z.2 = 409 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Układ o likwidacji rakiet średniego i mniejszego zasięgu / Wojciech Multan -- Kierunki przemian we współczesnej gospodarce światowej / Maciej Perczyński -- Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa europejskiego / Andrzej Fabijański -- Polityka administracji Ronalda Reagana w Ameryce Środkowej / Kazimierz Nowak -- Zachodni eksport uzbrojenia w latach osiemdziesiątych / Paweł Wieczorek -- Korporacje transnarodowe a wysoko rozwinięte kraje kapitalistyczne / Paweł Wieczorek -- "Prawo do interwencji zbrojnej" w prawie międzynarodowym / Jerzy Ciechański -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Amerykańska strategia "konfliktów niskiej intensywności" / Stanisław Parzymies -- Klauzula największego uprzywilejowania w polityce handlu zagranicznego USA / ElŻbieta Kawecka-Wyrzykowska -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Konstantin K. Sandrowskij: Prawo wniesznich snoszenii / Leonard Lukaszuk -- The Charter of Economic Rights and Duties of States. Ten Years of Implementation / Ewa Butkiewicz -- Ekhardt Wohlers, Günter Weinert: Unterschiede in der Beschaftigungsentwicklung zwischen den USA, Japan und der EG / Tadeusz Sporek -- Heribert Adam, Kogila Moodley: South Africa without Apartheid. Dismantling Racial Domination / Stefan Stefański -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.