Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.41, z.4 = 411 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Europa w koncepcji powszechnego systemu bezpieczeństwa / Bogumił Rychłowski -- Stosunki polsko-chińskie w latach osiemdziesiątych / Adam Filippowski -- Ewolucja w podejściu ZSRR do inwestycji zagranicznych / Jan Woroniecki -- Techniczno-ekonomiczne aspekty SDI / Andrzej Krasoń -- Polityka ekonomiczna Stanów Zjednoczonych wobec krajów rozwijających się / Paweł Samecki -- Stosowanie sankcji prawnomiędzynarodowych / Julian Sutor -- Ewolucja funkcji Włoch w ramach południowej flanki NATO / Krzysztof Szczepanik -- Współzależność jako prawidłowość stosunków międzynarodowych / Roman Kuźniar -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskimi Wschodzie - UNRWA / Mieczysława Zdanowicz -- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstwa / Marian Gorynia -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Danuta Hübner: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego / Jerzy Skuratowicz -- Wilhelm Ersi: Aussenpolitik der BRD 1949-1969 / Mieczysław Tomala -- Karl P. Sauvant: International Transactions in Services. The Politics of Transborder Data Flows / Jan Monkiewicz -- Lannigje Betten: The Incorporation of Fundamental Rights in the Legal Order of the European Communities / Piotr Daranowski -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.