Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.41, z.6 = 413 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Stosunki węgiersko-polskie w latach osiemdziesiątych / Peter Varkonyi -- Kierunki rozwoju ruchu niezaangażowania / Bogusław Kisiel -- Uwarunkowania międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego / Jacek Kucia -- Ciąglość stanowiska Francji w sprawie granicy na Odrze i Nysie / Stanisław Parzymies -- Wymiana przemysłowa między krajami socjalistycznymi a krajami rozwijającymi się / Anna Zorska -- Polityka zagraniczna Chile w warunkach demokracji i dyktatury / Wiesław Dobrzycki -- Czynnik technologiczny w polityce zbrojeń Stanów Zjednoczonych / Edward Haliżak -- Akty jednostronne w prawie międzynarodowym / Władysław Czapliński -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Pokój międzynarodowy i bezpieczeństwo - próba definicji / Zbigniew Berent -- Bezpośrednie zagraniczne powiązania przedsiębiorstw krajów RWPG / Marek Kostrzewski -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Leszek Kamiński: Szóste mocarstwo? Ruch pokojowy w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1979-1984 / Jarosław Pietras -- The Strategic Triangle. China, the United States and the Soviet Union / Bogdan Góralczyk -- Erst-Otto Czempiel, Carl-Christoph Schweitzer: Weltpolitik der USA nach 1945. Einführung und Dokumente / Longin Pastusiak -- Ripsime N. Dolnykowa: Mietodołogija i mietodika prognozirowanija wnesznej politiki niesocjalisticzeskich gosudarstw / Leonard Łukaszuk -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.