Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.41, z.7-8 = 414 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Stosunki międzynarodowe w przededniu trzeciego tysiąclecia / Michał Dobroczyński -- Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa w Europie a proces KBWE / Adam D. Rotfeld -- Funkcje sądownictwa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Janusz Symonides -- Trendy międzynarodowej wymiany usług / Jarosław Pietras -- Negocjacje wielostronne w sprawie usług / Jan Maciejewicz -- Miejsce prawa międzynarodowego w systemie prawnym PRL / Leonard Łukaszuk, Jerzy Tyranowski -- Wpływ innowacji naukowo-technicznych na stosunki międzynarodowe / Andrzej Wilk -- Ewolucja polityki bezpieczeństwa Australii i Nowej Zelandii / Piotr Łaski -- Społeczność międzynarodowa a idea państwa światowego / Stanisław Jędrusiak -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Kompleksowy program postępu naukowo-technicznego krajów RWPG / Stanisław Jędrusiak -- Koncepcja potrzeb podstawowych jako program restrukturyzacji gospodarki światowej / Jerzy Menkes -- Ziomkostwa w RFN - organizacja i strategia działania / Ewa Sokulska, Włodzimierz Korzycki -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Ryszard Ławniczak : Ograniczenia pozataryfowe w handlu międzynarodowym / Jan Jakub Michałek -- Le couple franco-allemand et la defense de l'Europe / Stanisław Parzymies -- "Tichookieanskoje Soobszczestwo". Płany i pierspiektiwy / Robert Jakimowicz -- Wolfgang Fischer, Erwin Hackel: Internationale Energieversorgung und politische Zukunftssicherung / Stanisław Michałowski -- Multinational Corporations and the Third World / Tadeusz Sporek-- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.