Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.41, z.10 = 416 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Polityka administracji Reagana wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Stefan Hatys -- Wewnętrzne determinanty polityki ekonomicznej USA wobec państw socjalistycznych w latach osiemdziesiątych / Andrzej Fabijański -- Thatcheryzm a zasady brytyjskiej polityki zagranicznej / Andrzej Zięba -- Nowe cechy zróżnicowania "trzeciego świata" / Jan Kulig -- Teoretyczne i praktyczne aspekty neutralności Szwecji / Ryszard Michał Czarny -- Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej / Adam Durski -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Przyszłość Organizacji Narodów Zjednoczonych / Jan Woroniecki -- Polacy wobec wyzwań globalnych / Longin Pastusiak -- DYSKUSJE : Międzynarodowe znaczenie przemian w Związku Radzieckim / A. Bodnar, M. Dobroczyński, P. Dutkiewicz, L. Juchniewicz, B. Rychłowski, F. Ryszka -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska: Zagraniczna polityka handlowa USA / Stanisław Ładyka -- Carl H. McMillan: Multinationals from the Second World. Growth of Foreign Investment by Soviet and East European Enterprises / Andrzej Wieczorkiewicz -- Edmund Męclewski: 33 miliony lat niewolniczej pracy. Szkice do problematyki odszkodowań od RFN / Jan Barcz -- Ulrich Albrecht: Internationale Politik. Einführung in das System internationaler Herrschaft / Marek Pietraś -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.