Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.41, z.12 = 418 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

Czterdzieści lat "Spraw Międzynarodowych" -- ARTYKUŁY - STUDIA : Globalne determinanty przemian gospodarczych / Maciej Perczyński -- Ewolucja europejskiego systemu międzynarodowego / Michał Dobroczyński -- Wkład Polski w umacnianie bezpieczeństwa europejskiego / Ryszard Zięba -- Nowe podejście do czynnika wojskowego w polityce ZSRR / Lech Kościuk -- Międzynarodowy kryzys zadłużeniowy a bezpieczeństwo ekonomiczne / Jacek Kucia -- Państwa neutralne i niezaangażowane wobec wojskowych aspektów bezpieczeństwa europejskiego / Halina Ognik -- Skala produkcji w warunkach współpracy gospodarczej krajów RWPG / Klemens Białecki, Andrzej Sznajder -- Status prawny kombatanta / Stanisław E. Nahlik -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Regulacje prawnomiędzynarodowe dotyczące awarii jądrowych / Stanisław Rabiej -- Zbigniew Strzelecki: Małżeństwa Polaków z cudzoziemcami / Zbigniew Strzelecki -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Mieczysław Tomala: Warszawa - Berlin - Bonn (1944-1980) / Jan Barcz -- Socjalisticzeskoje sodrużestwo i problemy otnoszenij Wostok - Zapad w 80-je gody / Franciszek Gołembski -- Vertrauensbildende Massnahmen und europäische Abrüstungskonferenz. Analysen, Dokumente und Vorschläge / Jerzy Sułek -- Lawrence Scheinman: The International Atomic Energy Agency and World Nuclear Order / Robert Smoleń -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM -- Roczny spis treści.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.