Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.2 = 420 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Rokowania w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie / Piotr Świtalski -- Stosunki umowne krajów socjalistycznych z EWG / Andrzej Koliński -- Problem obronnego charakteru doktryny wojennej / Lech Kościuk -- Zmiany w modelu integracyjnym RWPG / Leszek Kubrak -- Swoboda żeglugi w cieśninach międzynarodowych / Janusz Symonides -- Wolność publikacji i jej ograniczenia w Europejskiej konwencji praw człowieka / Maciej Zieliński -- Przeobrażenia nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych / Michał Dobroczyński -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Osobowość przywódców a polityka międzynarodowa / Longin Pastusiak -- Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich RFN / Andrzej Sznajder -- DOKUMENTY : Mandat Rokowań w sprawie konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Włodzimierz Anioł: Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych / Wojciech Kostecki -- Es gibt kein Zurück. Gorbatschows Reformen - Chancen für Europa / Marek Pietraś -- Grigorij S. Chozin : SSzA: kosmos i politika / Robert Jakimowicz -- Limitación de gastos de armamentos y medidas de confiamza en América del Sur / Waldemar Rómmel -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.