Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.5 = 423 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Instytucjonalno-prawne uwarunkowania współpracy kapitałowej Polski z zagranicą / Andrzej Wieczorkiewicz -- Szanse europeizacji Europy / Marian Dobrosielski -- Perspektywy stosunków polsko-francuskich / Stanisław Parzymies -- Stany Zjednoczone a Europa Wschodnia: w poszukiwaniu polityki / Allen Lynch -- Pozycja socjaldemokracji w stosunkach europejskich / Kazimierz Kik -- Ceny rynku międzynarodowego lat osiemdziesiątych / Jerzy Dudziński -- Stosunki kubańsko-amerykańskie / Piotr Łaciński -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Czołgowa asymetria w stosunkach NATO - Układ Warszawski / Marian Moraczewski -- Perspektywy azjatyckiego regionu Pacyfiku w ocenie naukowców chińskich / Andrzej Halimarski -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Paweł Bożyk, Józef Misala: Stosunki gospodarcze Wschód-Zachód. Formy i mechanizmy / Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska -- Jeane J. Kirkpatrick: Legitimacy and Force / Janusz Rydzkowski -- Branimir M. Janković: Diplomatija, Savremeni sistem / Leonard Łukaszuk -- Karl C. Thalheim: Die wirtschaftllche Etwicklung der beiden Staaten in Deutschland / Stanisław Michałowski -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.