Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.7-8 = 425 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Spotkanie Wiedeńskie KBWE a zarys nowego systemu bezpieczeństwa europejskiego / Adam D. Rotfeld -- Normalizacja stosunków między ChRL a krajami Europy Wschodniej / Andrzej Halimarski -- Stosunki narodowościowe w doktrynie i praktyce ZSRR / Stanisław Jędrusiak -- Współpraca wojskowa Francja-RFN / Stanisław Parzymies -- Ewolucja koncepcji tzw. realistycznej polityki odprężeniowej Hansa-Dietricha Genschera / Józef Janusz Węc -- Kształtowanie systemu bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku / Edward Haliżak -- Działalność firm z udziałem kapitału zagranicznego w Związku Radzieckim / Andreas Wass von Czege -- Socjaldemokracja a międzynarodowe stosunki ekonomiczne / Stanisław Świderek -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Stosunki gospodarcze Polski z krajami arabskimi / Zbigniew Dobosiewicz -- Obrona nieprowokacyjna jako zasada redukcji zbrojeń / Josef Nietzsch, Hans Joachim Giessmann -- Pomoc UNRRA i organizacji charytatywnych dla powojennej Polski / Longin Pastusiak -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Jerzy Makarczyk: Zasady nowego międzynarodowego ładu gospodarczego / Michał DObroczyński -- Jerzy Menkes: Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny. Studium prawnomiędzynarodowe / Jan Białocerkiewicz, Maria Dragun-Gertner -- Inter-American Relations. The Latin American Perspective / Ewa Kinast -- Arnulf Baring : Unser neuer Grossenwahn. Deutschland zwischen Ost und West / Mieczysław Tomala -- Philip A. Roberts: Technology Transfer: A Policy Model / Marek Rissmann -- Omówienia -- KRONIKA WYDAREŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.