Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.42, z.10 = 427 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Przemiany globalne, "trzeci świat" i Polska / Bogusław Kisiel -- Międzynarodowy kryzys zadłużeniowy a polityka handlowa / Jarosław Pietras -- Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych / Ryszard Zięba -- Państwa Azji Południowo-Wschodniej wobec bezpieczeństwa regionalnego / Małgorzata Ławacz -- Charakter międzynarodowej wymiany nowoczesnej technologii / Anna B. Kisiel-Łowczyc -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Przyszłość armii zawodowych / Marian Moraczewski -- Polityka badawczo-rozwojowa EWG w procesie budowy jednolitego rynku / Mirosław Bieszki -- DYSKUSJE : Narodowe kształtowanie doktryny wojennej / M. Dąbrzalski, M. Dobroczyński, M. Grela, L. Kościuk, M. Moraczewski, J. Prystrom -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Tomasz Bartoszewicz: GATT a międzynarodowa polityka handlowa / Jan Jakub Michałek -- Crisis in Central America. Regional Dynamics and U.S. Policy in the 1980's / Artur Gruszak -- Piotr Andrzejewski: Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji / Roman Popiński -- Traumland Mitteleuropa? / Mieczysław Tomala -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z dzialalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.