Object structure

:

Publikacja dostępna online tylko na miejscu w Bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

:

Sprawy Międzynarodowe, R.43, z.1 = 430 (1990)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; międzynarodowe stosunki gospodarcze ; zimna wojna (konflikt Wschód-Zachód) ; polityka zagraniczna ; stosunki międzynarodowe ; miesięczniki ; czasopisma

:

ARTYKUŁY - STUDIA : Czynnik etyczny w stosunkach międzynarodowych / Roman Kuźniar -- Przemiany w Europie Wschodniej a specyfika polska / Michał Dobroczyński -- Polsko-włoskie stosunki polityczne / Grażyna Bernatowicz -- "Doktryna Breżniewa" a pojęcie państwa / Stanisław Jędrusiak -- Prognozowanie obronności / Marian Moraczewski -- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach Europy Wschodniej / Jacek Kwiatkowski -- Współpraca krajów uprzemysłowionych w sferze walutowej / Leokadia Oręziak -- MATERIAŁY - PRZEGLĄDY : Współpraca gospodarcza Polski z Jugosławią / Józef Misala -- Międzynarodowe prawo morza a prawo polskie / Leonard Łukaszuk -- RECENZJE - OMÓWIENIA : Zbigniew Brzeziński: Myśl i działanie w polityce międzynarodowej / Longin Pastusiak -- Gedanken zur europäischen Sicherheit. Entwicklungen - Tendenzen - Perspektiven / Stanisław Michałowski -- The United States in the World Economy / Paweł Samecki -- Ekonomika gonki woorużenij i razorużenija / Stefan Hatys -- Omówienia -- KRONIKA WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH -- Z działalności PISM.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1990

:

czasopismo

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII300; PII343; PII3925; PII862

:

pol

:

Biblioteka PISM

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.